Swathi Sangeethotsavam 2017 

 January 4th to 13th , 6 P.M. on all evenings except 8th January Sunday  5:30 P.M.

 Kuthiramalika Palace , Adjacent to Sri Padmanabhaswamy Temple , East Fort , Trivandrum


January 4th  , Wednesday, 6 P.M.

Prince Rama Varma                     - Vocal

Avaneeswaram Sri S.R.Vinu        - Violin

Sri B.Harikumar                           - Mridangam

Dr S.Karthick                               - Ghatam

Payyanur Sri Govindaprasad       - Morsing

 

January 5th  , Thursday, 6 P.M.

Ms Amrutha Venkatesh                - Vocal

Sri M.Rajeev                                - Violin

Sri S.J.Arjun Ganesh                  - Mridangam

Dr S.Karthick                              - Ghatam

Payyanur Sri Govindaprasad      - Morsing

 

January 6th , Friday ,6 P.M.

Ms Aditi Prahlad                         - Vocal

Trivandrum Sri Sampath              - Violin

Dr G.Babu                                    - Mridangam

Adichanaloor Sri Anilkumar         - Ghatam

Thirunakkara Sri Retish                - Morsing

 

January 7th , Saturday ,6 P.M.

Sri O.S.Arun                                - Vocal

Avaneeswaram Sri S.R.Vinu       - Violin

Sri J.Vaidyanathan                     -  Mridangam

Dr S.Karthick                              - Ghatam

Ms Retnasree Iyer                      - Tabla 

 

January 8th ,Sunday  

5:30 P.M.

Sri Mahadevan                            - Veena

Palghat Sri Maheshkumar           - Mridangam

Adichanalloor Sri Anilkumar       - Ghatam

 

 

January 8th , Sunday

7pm

Ms Surabhi Pusthakam             - Vocal

Sri Anand Vishwanathan           - Violin

Palghat Sri Maheshkumar         - Mridangam

Adichanalloor Sri Anilkumar     - Ghatam


 

January 9th , Monday , 6 P.M.

Ms Brinda Manickavasakan      – Vocal

Trivandrum Sri Sampath           - Violin

Palghat Sri Maheshkumar         - Mridangam

Vazhapalli Sri Krishnakumar    - Ghatam

Thirunakkara Sri Retish            - Morsing

 

January 10th ,Tuesday , 6 P.M.

Thamarakkad Sri Govindan Namboothiri – Vocal

Idappally Sri Ajith Kumar                           - Violin

Dr G.Babu                                                    - Mridangam

Udipi Sri Sridhar                                         - Ghatam

Kottayam  Sri Murali                                   - Morsing

 

January 11th , Wednesday , 6 P.M.

Sri Amith Nadig                          - Flute

Sri S.R.Mahadev Sarma            - Violin

Chertala Sri Krishnakumar        - Mridangam

Manjoor Sri Unnikrishnan         – Ghatam

Sri Somashekar Jois                 - Konnakkol

 

January 12th ,Thursday ,  6 P.M.

Sri Kashyap Mahesh                    - Vocal

Sri B.Anantakrishnan                  - Violin

Neyveli Sri Venkatesh                 - Mridangam

Manjoor Sri Unnikrishnan          – Ghatam

Smt Bhagyalakshmi M.Krishna   - Morsing

 

January 13th , Friday, 6 P.M.

Sri Sanjay Subrahmanyan            – Vocal

Sri S.Vardarajan                           - Violin

Nanjil Sri R.Arul                            - Mridangam

Perukavu Sri P.L.Sudheer             – Ghatam

Smt Bhagyalakshmi M.Krishna     - Morsing

          

           Special Concert at 6 P.M.  on Sunday January 15 at Sree Uthradom Thirunal Chitralayam

                                         (SUT Chitralayam) adjacent to Kutiramalika Palace by

                                                       Prince Rama Varma                     - Vocal

                                                      Avaneeswaram Sri S.R.Vinu         -  Violin

                                                      Sri B.Harikumar                           -  Mridangam

                                                     Dr S.Karthick                                -  Ghatam

                                                     Payyanur Sri Govindaprasad        -  Morsing
Make a free website with Yola