Navarathri 2015

               October 14th to 22nd

                   6 p.m to 9 p.m


October 14 , Wednesday 

Main Kriti :Devi Jagajjanani    Shankarabharanam

Ms Amrutha Venkatesh               - Vocal

Sri Avaneeswaram S.R.Vinu       -  Violin

Sri S.J.Arjun Ganesh                   - Mridangam

Dr S.Karthick                               - Ghatam

Payyanur Sri  Govindaprasad     -  Morsing

 

October 15 , Thursday

Main Kriti : Paahimaam Sri Vageeshwari ,

                   Kalyani

Prince Rama Varma                     - Vocal

Sri Avaneeswaram S.R.Vinu        - Violin

Sri B.Harikumar                            -  Mridangam

Dr S.Karthick                                 -  Ghatam

Payyanur Sri Govindaprasad        -  Morsing

 

October 16 , Friday

Main Kriti : Devi  Pavane , Saveri

Sri Sanjay Subrahmanyan             -  Vocal

Sri S.Varadarajan                          -  Violin

Sri B.Harikumar                             -  Mridangam

Alathur Sri Rajaganesh                  -  Kanjira

Perukavu Sri P.L.Sudheer             -  Ghatam

 

October 17 , Saturday

Main Kriti : Bharati Mamava , Thodi

Sri T.V.Gopalakrishnan                 -  Vocal

Sri S.Varadarajan                          -  Violin

Sri Vijay Natesan                           -  Mridangam

Sri V.Suresh                                  -  Ghatam

  

October 18 , Sunday

Main Kriti : Janani Mamava , Bhairavi

Sri S.R.Mahadev Sarma and Smt S.R.Rajashree

                                                       -    Violin Duet

Tiruvarur Sri Vaidyanathan            -    Mridangam

Vaikom Sri Gopalakrishnan           -    Ghatam

 

October 19 , Monday

Main Kriti : Saroruhasana Jaye , Kamavardhini

Smt Parassala B.Ponnammal        -   Vocal

Sri Edappally Ajith                          -    Violin

Palghat Sri Maheshkumar              -    Mridangam

Sri Udupi  Sridhar                           -    Ghatam


 October 20 , Tuesday

Main Kriti : Janani Pahi , Suddha Saveri

Prof. Venkataramanan                    -     Vocal

Sri S.R.Mahadev Sarma                 -     Violin

Dr G.Babu                                       -    Mridangam

Manjoor Sri Unnikrishnan                -     Ghatam

 

October 21, Wednesday

Main Kriti : Pahi Janani , Nattakuranji

Sri Sandeep Narayan                      -    Vocal

Sri B.Ananthakrishnan                    -     Violin

Nanjil Sri Arul                                  -   Mridangam

Perukavu Sri P.L.Sudheer              -    Ghatam

 

October  22 , Thursday

Main Kriti : Pahi Parvatanandini ,Arabhi

Smt Ranjini Varma                          -     Vocal

Smt Manjula Rajesh                        -     Violin

Sri R.V.Rajesh                                 -    Mridangam

Adichanaloor Sri Anilkumar             -    GhatamMake a free website with Yola